สำนักงานใหญ่ RADO

Rado Watch Co. Ltd
Bielstrasse 45
CH-2543 Lengnau
สวิตเซอร์แลนด์

โทรศัพท์ +41 (0)32 655 6111

RADO ในประเทศของคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group (Greece) Single Member S.A.
3, Mantzagriotaki str.
17672 Kallithea
กรีซ

โทรศัพท์: +30 210 956 56 56
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

SMH Beijing
301/302 No.1 West Building Oriental Plaza
No.1 East ChangAn Street
100006 Beijing
จีน

โทรศัพท์: +86 4006708898

ศูนย์บริการลูกค้า

SMH Shanghai
4F Metro Tower, No. 30 TianYaoqiao Road
200022 Shanghai
จีน

โทรศัพท์: +86 4006708898
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group (Japan) KK
Nicolas G. Hayek Center 7F
7-9-18 Ginza, Chuo-Ku
104-8188 Tokyo
ญี่ปุ่น

โทรศัพท์: +81 (0)3 6254 7330
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group Turkey Saat Ticaret Limited Şirketi
Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:195 ‎ Büyükdere Plaza Kat:6‎
Şişli, Istanbul‎, Türkiye‎
34394 İstanbul
ตุรกี

โทรศัพท์: +90 850 722 72 72
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group Nordic, Norway
Visiting address: Lørenveien 73D, 0585 Oslo
Post address: Box 243 Alnabru, 0614 Oslo
0585 Oslo
นอร์เวย์

โทรศัพท์: +47 22 91 85 50
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group Trading (Thailand) Ltd.
เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 87 ห้องเลขที่ 1 ชั้น G และ ชั้น 4 อาคาร เอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส
87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
10330 กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 2 610 0200
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
The Swatch Group (France) SAS
112, Avenue Kleber
Cedex 16
75784 Paris
ฝรั่งเศส

โทรศัพท์: +33 1 53811843

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group (France) S.A.S.
Division Rado
18, rue La Fayette
B.P. 4025
25071 Besançon
ฝรั่งเศส

โทรศัพท์: +33 1 53 81 22 00
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

Swatch Group Nordic, Finland
Äyritie 12 B
1510 Vantaa
ฟินแลนด์

โทรศัพท์: +358 10218 5520
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group (Malaysia) Sdn. Bhd.
Level 22, Wisma Goldhill
67 Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
มาเลเซีย

โทรศัพท์: +60 2050 8888
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

Rado Watch Co. Ltd.
Bielstrasse 45
2543 Lengnau
สวิสเซอร์แลนด์

โทรศัพท์: +41 32 655 64 40

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group (Nordic) AB
Division Rado
Sankt Eriksgatan 47
112 34 Stockholm
สวีเดน

โทรศัพท์: +46 8 681 18 73

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group (RUS) LLC
2nd Syromyatnichesky per., 1
105120 Moscow
สหพันธรัฐรัสเซีย

โทรศัพท์: +7 495 792 37 40
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

SGUS
55 Metro Way, Suite #1
NJ 07094-1905 Secaucus
สหรัฐอเมริกา

โทรศัพท์: +1 877 839 5224
The Swatch Group (UK) Ltd, London
The Royals Business Park, Dockside Road
Building 1000, 2nd Floor East Wing
E16 2QU London
สหราชอาณาจักร

โทรศัพท์: +44 845 274 4500

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group (UK) Ltd
Charter Court, Third Avenue
Millbrook
S015 OJA Southampton
สหราชอาณาจักร

โทรศัพท์: +44 (0) 345 899 1857
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group (Korea) Ltd.
1F, National Pension Service Building, 36 Chungjeongno,
Seodaemun-gu
03741 Seoul
สาธารณรัฐเกาหลี

โทรศัพท์: +82 2 3149 9555
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group España S.A.
Division Rado
C/ Yuca, 2 - Edificio C - Miniparc 1
Urb. El Soto de la Moraleja
28109 Alcobendas
สเปน

โทรศัพท์: +34 91 334 63 00

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group España
Barcelona Customer Service
Rambla de Catalunya, 38 4ª Pl.
08007 Barcelona
สเปน

โทรศัพท์: +34 93 241 38 92
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group (Österreich) GmbH
Donau-City-Strasse 11
Ares Tower
1220 Wien
ออสเตรีย

โทรศัพท์: +43 01 981 850

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group Australia
Level 2, 1601 Malvern Road
3146 Glen Iris
ออสเตรเลีย

โทรศัพท์: +61 3 8844 3300
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group Italia Spa
Division Rado
Via Washington 70
20146 Milano
อิตาลี

โทรศัพท์: +39 0257597800

ศูนย์บริการลูกค้า

Swatch Group (India) Private Limited
2nd Floor, 120 Lancer Building
Brigade Road, Ashoka Nagar
560 025 Bangalore
อินเดีย

โทรศัพท์: +91 80 45412 200 / 203

ศูนย์บริการลูกค้า

Swatch Group (India) Pvt Ltd.
4th Floor, Corinthian Building
Plot No 370, Linking Road, Khar (West)
400 052 Mumbai
อินเดีย

โทรศัพท์: +91 22 6690 7100 / 01

ศูนย์บริการลูกค้า

Swatch Group (India) Pvt Ltd.
2nd Floor, Rectangle 1, Plot No. D4
Saket District Center
110017 New Delhi
อินเดีย

โทรศัพท์: +91 11 4909 2800
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group (Hong Kong Ltd., Customer Service Centre
8/F, Kerry Centre, 683 King's Road
เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง

โทรศัพท์: +852 2518 9787
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group (Nordic)
Helleruphus
Strandvejen 102 B, 4th. Floor
2900 Hellerup
เดนมาร์ก

โทรศัพท์: +45 8813 60 80
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group (Netherlands) Ltd.
Division Rado
Kennedyplein 8
5611 Eindhoven
เนเธอร์แลนด์

โทรศัพท์: +31 40 219 99 99
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group Benelux
The Bridge, Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
เบลเยียม

โทรศัพท์: +32 2 558 37 00
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group México, S.A. de C.V.
Edificio Parque Chapultepec
Av. Parque Chapultepec # 56 - Piso 2
Colonia El Parque, Municipio Naucalpan de Juárez
เม็กซิโก

โทรศัพท์: +52 55 9177 3600

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group (Deutschland) GmbH
Customer Service Center, Rado Division
Hohenzollernstrasse 16
75177 Pforzheim
เยอรมันนี

โทรศัพท์: +49 6196 88 777 7250
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group (Canada) Ltd.
555 Richmond Street West Suite 1105
M5V 3B1 Toronto
แคนาดา

โทรศัพท์: +1 416 703 16 67
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group (Polska) Sp. Z o.o.
Budynek New City
Ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
โปแลนด์

โทรศัพท์: +48 22 256 81 11
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

ศูนย์บริการลูกค้า

The Swatch Group (Taiwan) Ltd.
15, No. 8, Sec. 7, Civic Blvd.
Nangang Dist.
115 Taipei City
ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

โทรศัพท์: +886 2 2652 3600
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์ และ ตัวแทนจาก Rado จะติดต่อคุณกลับ ขอบพระคุณ

Request Type

ทางบริษัทฯขอนำเสนอแนวทางการส่งนาฬิกาเข้ารับบริการ โดยบริษัทฯจะจัดส่งบรรจุภัณฑ์และวัสดุต่างๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพียงท่านกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วทางบริษัทฯจัดส่งบรรจุภัณฑ์และวัสดุต่างๆดังกล่าวให้

Personal Data

General Request

Paketleme materyalleri arasında saatinizle birlikte göndermek üzere doldurmanız gereken bir form bulacaksınız. Paketiniz MNG kargo ile adresinizden alınacaktır; sevk irsaliyesi isteyiniz. Posta ücretini ödemenize gerek kalmadan, saatiniz bize doğru yola çıkacak. Lütfen unutmayınız: Paket sadece bir adet saat için sigortalıdır.

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz:
0850 722 72 72 veya musterihizmetleri@tr.swatchgroup.com

Çalışma saatlerimiz:
Pazartesi - Cuma: 09:00 -18:00

Bu servis sadece saat sahipleri için geçerlidir. Müşteri adına saat gönderen servis merkezleri yararlanamaz.

Rado Müşteri Hizmetleri Ekibi

In the packaging material you will also find a form that must be filled out and sent along with the watch. Bring the package to the post office and request a shipping receipt. There is no postage to pay. Your watch is on its way to us. Please note: the package is only insured for one watch.

If you have any questions, please contact us at +47 22 91 85 50 or via verksted@no.swatchgroup.com.

Our opening hours: Monday - Friday: 08:00am-16:00pm.

This service is available for individual watch owners and not to service centers who send the watch on behalf of a customer.

Your Rado Customer Service Team

หากคุณต้องการส่งนาฬิกา Rado ของคุณไปยังศูนย์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม เรายินดีที่จะเสนอบริการรับนาฬิกาฟรี เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วเราจะไปรับนาฬิกาถึงบ้านของคุณ


หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อเราได้ที่ +66(0)2 610 0218 to 219 หรือผ่าน customer.service@th.swatchgroup.com

เวลาเปิดทำการ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.


บริการนี้สำหรับลูกค้าของนาฬิกา Rado เท่านั้น สงวนสิทธิ์สำหรับศูนย์บริการที่ส่งนาฬิกาในนามของลูกค้า

ทีมบริการลูกค้า Rado ของคุณ

In the packaging material, you will also find a form that must be filled out and sent along with the watch. Bring the package to the courier ACS or FIS (for Cyprus only ACS) and request a shipping receipt. There is no postage to pay. Your watch is on its way to us. Please note: the package is only insured for one watch.

If you have any questions, please contact us at +210 9565656 or via CustomerService.GR@gr.swatchgroup.com.

Our opening hours: Monday - Friday: 09:00am-14:30pm

This service is available for individual watch owners and not to service centers who send the watch on behalf of a customer.

Your Rado Customer Service Team

In the packaging material you will also find a form that must be filled out and sent along with the watch. Bring the package to the post office and request a shipping receipt. There is no postage to pay. Your watch is on its way to us. Please note: the package is only insured for one watch.

If you have any questions, please contact us at +46(0)86811800 or via service@se.swatchgroup.com

Our opening hours: Monday - Thursday 8:30-17:00 and Friday 8:30-16:00.

This service is available for individual watch owners and not to service centers who send the watch on behalf of a customer.

Your Rado Customer Service Team

You will be contacted by us to find out which shipping option you prefer. There is no postage to pay. Your watch is on its way to us. Please note: the package is only insured for one watch.

If you have any questions, please contact us at 1 866 903-9015 or via servicecanada@swatchgroup.com.

Our opening hours: Monday - Thursday: 08:30am-5:00pm Fridays 08:30am-4:30pm

This service is available for individual watch owners and not to service centers who send the watch on behalf of a customer.

Your Rado Customer Service Team

In the packaging material you will also find a form that must be filled out and sent along with the watch. Bring the package to the post office and request a shipping receipt. There is no postage to pay. Your watch is on its way to us. Please note: the package is only insured for one watch.

If you have any questions, please contact us at 0102185500 or via service@fi.swatchgroup.com

Our opening hours: Monday - Friday 08:00 to 16:00.

This service is available for individual watch owners and not to service centers who send the watch on behalf of a customer.

Your Rado Customer Service Team

In the packaging material you will also find a form that must be filled out and sent along with the watch. Bring the package to the post office and request a shipping receipt. There is no postage to pay. Your watch is on its way to us. Please note: the package is only insured for one watch.

If you have any questions, please contact us at 0345 899 1857 or via radoservice@uk.swatchgroup.com

Our opening hours: Mon-Thur 9AM-5:30PM, Fri 9AM-5:15PM

This service is available for individual watch owners and not to service centers who send the watch on behalf of a customer.

Your Rado Customer Service Team

I emballagen ligger formular, der skal udfyldes og sendes sammen med uret. Medbring pakken til en postbutik og bed om en kvittering på forsendelsen, eller tag et billede af forsendelsesnummeret. Portoen er betalt. Bemærk venligst: Pakken er kun forsikret til et ur.

Hvis du har nogle spørgsmål til dette, kan vi kontaktes på telefon: 0045-8813 6080 eller mail:service@dk.swatchgroup.com.

Åbningstid: man-fre: 09:00 – 15:00

Denne service er tilgængelig for individuelle urejere og ikke for servicecentre, der sender uret på vegne af en kunde.

Med venlig hilsen RADO Kundeservice

Anexo a la guía pre-pagada encontrará un formato de Servicio que deberá llenar y enviar junto con elreloj. Imprima la guía electrónica y solicite la recolección al número telefónico indicada en la misma. El reloj llegará a nuestro Centro de Servicio. Por favor incluir solo un reloj por guía.

Si tiene preguntas por favor contacte al 01800 SWATCHG o atencionaclientesmx@swatchgroup.com. Nuestros horarios de servicio son:

Lunes a Jueves 9:00 a 17:00 hrs. y Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

El servicio de recolección está disponible solo en México para consumidores/dueños de reloj y excluye a centros de servicio o tiendas que envían relojes en nombre de clientes finales.

Departamento de Servicio a Clientes

Bij het verpakkingsmateriaal treft u het serviceformulier aan. Dit serviceformulier dient u in te vullen en bij het horloge te voegen. Let op: Deze verpakking is geschikt voor één horloge

Neem daarna contact op met onze vervoerder Mikropakket en plaats een afhaalopdracht. Uw horloge wordt na afhaling direct naar het Rado Service Center verzonden. Voor deze verzendservice betaalt u geen porto kosten.

Mikropakket is bereikbaar op telefoonnummer: +31 (0)30-2209011. Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op +31 (0)40 219.99.60 of stuur een mail naar reparaties@nl.swatchgroup.com. Onze openingstijden zijn:

maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur.

Deze service is uitsluitend voor consumenten binnen Nederland en niet voor service centra die namens een consument horloges verzenden.

Uw Rado Customer Service Team

Insieme al materiale per l’imballaggio troverà anche un formulario che le chiediamo di compilare in ogni sua parte e di unire all’orologio al momento della spedizione. Una volta preparato il pacco potrà contattare il corriere ed organizzare il ritiro del suo orologio, richiedendo poi una ricevuta del ritiro. Non vi sono spese di spedizione da pagare. Il suo orologio sarà quindi pronto per esserci consegnato. Importante: il kit è assicurato per il trasporto di un solo orologio.

Per qualsiasi domanda, ci contatti al +39 02 57597800 o per email all’indirizzo customercare@it.swatchgroup.com

Siamo aperti da lunedì a venerdì e dalle 09.00/12.30 – 14.00/18.00

Questo servizio è disponibile unicamente per clienti privati e non rivenditori o laboratori tecnici che inviano per conto di privati.

Servizio Clienti Rado

Zusammen mit dem Verpackungsmaterial erhalten Sie ein Formular, welches Sie uns bitte mit Ihren Angaben und der Uhr zusenden. Geben Sie das Paket für den kostenlosen Versand ganz einfach bei der nächsten Poststelle ab. Sie erhalten eine Versandquittung und die Post stellt uns Ihren Service-Auftrag zu. Bitte beachten Sie, dass das Paket nur für eine Uhr versichert ist.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns unter Tel. +43 1 98185 15 oder via Email: service@swatchgroup.at. Bitte beachten Sie unsere Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag 08:00 – 17:00 Uhr, Freitag 08:00 – 15:00 Uhr.

Diese Dienstleistung wird nur für Konsumenten/Uhrenbesitzer innerhalb Österreichs angeboten und nicht für Service Center, die eine Uhr im Namen eines Endkunden an uns senden.

Ihr Rado Kundendienst-Team

Zusammen mit dem Verpackungsmaterial erhalten Sie ein Formular, welches Sie uns bitte ausgefüllt zusammen mit Ihrer Uhr zusenden. Geben Sie das Paket ganz einfach in der nächsten DHL-Filiale ab und bewahren Sie die Versandquittung auf. Bitte beachten Sie, dass das Paket nur für eine Uhr versichert ist. Sobald Ihre Uhr bei uns angekommen ist, analysieren wir sie und senden Ihnen anschließend einen Kostenvoranschlag zu.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns unter Tel. +49 6196 887777250 oder via Email: CC-Rado.Deutschland@swatchgroup.com.

Bitte beachten Sie unsere Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag: 09:00-17:30 und Freitag 09:00-16:00.

Diese Dienstleistung wird nur für private Uhrenbesitzer angeboten und nicht für Fachhändler, welche eine Uhr im Namen eines Endkunden an uns senden.

Ihr Rado Kundendienst-Team

In the packaging material you will also find a form that must be filled out and sent along with the watch. Bring the package to a FedEx office (not a drop box!).

There is no postage to pay. Your watch is on its way to us. Please note: the package is only insured for one watch.

If you have any questions, please contact us at 877-839-5224 or via sgcst@swatchgroup.com.

Our opening hours: Monday - Friday: 08:30am-4:00pm

This service is available for individual watch owners and not to service centers who send the watch on behalf of a customer.

Your Rado Customer Service Team

Merci de remplir le formulaire joint à l’emballage que nous vous enverrons et de nous le retourner avec la montre. Vous n’aurez plus qu’à apporter le paquet à la poste et demander un reçu d'expédition, sans aucun frais à votre charge. Veuillez noter: le colis est assuré pour une seule et unique montre.

Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter au +32 558 37 55 ou via cs@bel.swatchgroup.com. Horaires d'ouverture:

Lundi - Vendredi: 08h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00

Ce service est uniquement disponible pour les particuliers détenteurs de montres Rado. Il n’est pas destiné aux centres de service qui envoient une montre pour le compte d’un particulier

Votre Service à la Clientèle Rado

In the packaging material you will also find a form that must be filled out and sent along with the watch. Bring the package to the post office and request a shipping receipt. There is no postage to pay. Your watch is on its way to us. Please note: the package is only insured for one watch.

If you have any questions, please contact us at +41(0)32 655 6440 or via service@rado.com.

Our opening hours: Monday - Friday: 08:00am-12:00pm and 01:00pm-5:00pm

This service is available for individual watch owners and not to service centers who send the watch on behalf of a customer.

Your Rado Customer Service Team

In the packaging material you will also find a form that must be filled out and sent along with the watch. Lodge the package at your local Australia Post office and request a shipping receipt. There is no postage to pay. Your watch is on its way to us. Please note: the package is only insured for one watch.

If you have any questions, please contact us at +61 3 88443300 or via email at customer.service@swatchgroup.com.au. Our opening hours: Monday - Friday: 09:00am-5:00pm

This service is available for individual watch owners and not to RADO service centers/stockists that are sending a watch on behalf of a customer.

Your Rado Customer Service Team

In the packaging material you will also find a form that must be filled out and sent along with the watch. Bring the package to the post office and request a shipping receipt. There is no postage to pay. Your watch is on its way to us. Please note: the package is only insured for one watch.

If you have any questions, please contact us at +41(0)32 655 6440 or via service@rado.com.

Our opening hours: Monday - Friday: 08:00am-12:00pm and 01:15pm-5:30pm

This service is available for individual watch owners and not to service centers who send the watch on behalf of a customer.

Your Rado Customer Service Team

ピックアップサービスとは、専用ウェブサイトでお申し込みいただくだけで、

お客様ご指定の場所への梱包材のお届け、時計のお引き取りを行うサービスです。

メンテナンス完了後は、ご指定の場所へ時計をお届けいたします。

全国の正規カスタマーサービスへのご来店が難しい方、

お時間のない方でも安心して、アフターサービスをご利用いただけます。

お申し込みはこちら

We will only process your personal data in accordance with your instructions and for the purposes stated. This information will not be passed to any other third party. See Terms of Use.

If you have any questions, please contact our Service Center:

Service Time: Monday - Friday 0900 - 1700

Address: 15F, No. 8, Sec. 7, Civic Blvd., Nangang Dist., Taipei, Taiwan 115

Tel: +886-2-2652-3600 (Service Time: Mon - Fri 0900 - 1230, 1330 - 1800)

Fax: +886-2-2653-2930

Email: cs@tw.swatchgroup.com

This website uses cookies. By continuing to browse it, you agree to their use. To find out more about cookies and how to manage them, please click here.