ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแบรนด์

  • มีหลายทฤษฎี และไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด แต่เหตุผลที่เป็นไปได้มากที่สุดนั้นย้อนกลับ ไปในปี 1928 เมื่อชื่อ Rado ได้รับการจดทะเบียนครั้งแรก ล้อเฟืองเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ผลิตขึ้นที่โรงงาน Schlup & Co. ในเมือง      เลงนาว Rado หมายถึง ‘วงล้อ’ ในภาษาเอสเปรันโต – ซึ่งเป็นภาษาสากลที่มีการใช้งานกันทั่วไปในปี 1887 เพื่อรวมผู้พูดต่างภาษาในยุโรปเข้าด้วยกัน

  • ไม่ การตกแต่งสมอเป็นคุณลักษณะของนาฬิกา Rado ออโตเมติกส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบเพื่อการตกแต่งที่เป็นอิสระและไม่เชื่อมโยงกับกลไกการเดินหรือ  ส่วนอื่นใดของนาฬิกา

ดูคำถามทั้งหมด

This website uses cookies. By continuing to browse it, you agree to their use. To find out more about cookies and how to manage them, please click here.