ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแบรนด์

Rado หมายถึงอะไร

มีหลายทฤษฎี และไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด แต่เหตุผลที่เป็นไปได้มากที่สุดนั้นย้อนกลับไปในปี 1928 เมื่อชื่อ Rado ได้รับการจดทะเบียนครั้งแรก ล้อเฟืองเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ผลิตขึ้นที่โรงงาน Schlup & Co. ในเมืองเลงนาว Rado หมายถึง ‘วงล้อ’ ในภาษาเอสเปรันโต – ซึ่งเป็นภาษาสากลที่มีการใช้งานกันทั่วไปในปี 1887 เพื่อรวมผู้พูดต่างภาษาในยุโรปเข้าด้วยกัน

2 สมอที่อยู่บนนาฬิกาของฉันหยุดหมุน ฉันต้องส่งนาฬิกาไปซ่อมหรือไม่

ไม่จำเป็น การตกแต่งสมอเป็นคุณลักษณะของนาฬิกา Rado ระบบกลไกออโตเมติกส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบเพื่อการตกแต่งที่เป็นอิสระและไม่เชื่อมโยงกับกลไกการเดิน หรือส่วนอื่นใดของนาฬิกา