คู่มือและแค็ตตาล็อก

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานสำหรับนาฬิกาของคุณ แคตตาล็อกล่าสุดของเรา และค้นหาข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับนาฬิกา Rado ของคุณได้ที่นี่

คู่มือการใช้งาน

เข้าสู่คู่มือการใช้งานโดยใส่หมายเลขซีเรียลของนาฬิกาคุณ.

วิธีการหาหมวดที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาของคุณ.

หมายเลข 8 หลัก ที่สลักอยู่ด้านหลังตัวเรือนคือหมายเลขซีเรียลของนาฬิกาคุณ. ใส่หมายเลขซีเรียล แล้วคุณจะทราบถึงกลไกคาลิเบอร์ของนาฬิกา. หมายเลขอ้างอิงของกลไกคาลิเบอร์ สามารถนำคุณไปสู่หมวดที่เกี่ยวข้องในคู่มือการใช้งาน.

หากคุณไม่สามารถอ่านหมายเลขซีเรียลได้ กรุณาติดต่อเราผ่าน ฟอร์มสำหรับติดต่อ โดยมีข้อมูลของนาฬิกาคุณเท่าที่เป็นไปได้ เช่น (โลโก้, หมายเลข, แนบรูปภาพ และอื่นๆ).

เครื่องมือนี้ เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลคาลิเบอร์ของนาฬิกา เพื่อเป็นคู่มือในการใช้งานเท่านั้น.
ไม่สามารถให้ข้อมูลเพื่อยืนยันว่าเป็นเรือนนาฬิกาแท้หรือไม่.
ซีเรียลของนาฬิกาที่ผลิตก่อนปี 1996 ยังไม่ได้ถูกบันทึกในระบบ จึงไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้.
ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้ท่านใช้รุ่นนาฬิกา เพื่อค้นหาคาลิเบอร์นาฬิกาของคุณ.

 

User manual