ราคาค่าบริการ

ดาวน์โหลดราคาค่าบริการล่าสุด

ราคาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เป็นราคาที่ใช้โดยบริษัทในเครือของ Swatch Group Ltd ในประเทศของคุณ ศูนย์บริการสำหรับบุคคลที่สามจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นแนวทาง แต่อาจมีค่าบริการอื่นๆ ได้ การซ่อมหรือการบริการที่ดำเนินการโดยศูนย์บริการ Rado ที่ไม่ได้รับอนุญาต จะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกันการซ่อมของ Rado