การรับประกัน

ลงทะเบียนนาฬิกาของคุณผ่านช่องทางออนไลน์ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันระหว่างประเทศของแบรนด์ Rado

การรับประกัน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์การรับประกันเป็นระยะเวลา 5 ปีทันที เมื่อซื้อนาฬิกา Rado การรับประกันของเราครอบคลุมถึงความบกพร่องที่มีอยู่ก่อนหน้า ไปจนถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา นาฬิกา และสามารถเข้ารับบริการได้ทั่วโลก